Testy językowe dla studentów I roku

Test diagnostyczny z języka obcego jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). Studium Języków Obcych organizuje test diagnostyczny z języka obcego, który jest dostępny na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania od dn. 2 listopada br. do 31 stycznia 2021 r. Po rozwiązaniu testu każdy student zobowiązany jest do  złożenia deklaracji wyboru języka dostępnej na platformie.

Deklaracje wyboru języka prosimy przesyłać na adres e-mail dziekanatu: dziekanat@fis.uni.lodz.pl do dnia 15.02.2021r.

List przewodni do studentów

Wiadomość wygasa dnia 16.1.2021 r.