Dr Małgorzata Wrzesień, prof. dr hab. Jerzy Jankowski oraz dr Jerzy Olszewski (Instytut Medycyny Pracy) otrzymali nagrodę zespołową II stopnia Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

Dr Małgorzata Wrzesień, prof. dr hab. Jerzy Jankowski oraz dr Jerzy Olszewski (Instytut Medycyny Pracy) otrzymali nagrodę zespołową II stopnia Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych za publikację „Hand exposure to ionising radiation of nuclear medicine workers” w roku 2010.