aktualności „zwykłe”

Webinar z cyklu Virtual Training Labs

Serdecznie zapraszamy na kolejny webinar z cyklu Virtual Training Labs. Tym razem eksperci z Accenture omówią zagadnienia związane z Microsoft Azure w IoT. Webinar odbędzie się 26 listopada (czwartek) o godzinie 18:00.  Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do studentów i absolwentów.

Link do strony: TUTAJ

Link do wydarzenia na FB: TUTAJ

Wiadomość wygasa dnia 27.11.2020 r.

Medal na Targach INTARG 2020

Międzywydziałowy projekt Widzę, bo słyszę: audiodeskrypcja – współczesne wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w kontakcie ze sztuką został doceniony na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2020 online, zdobywając srebrny medal. W uhonorowanym zespole znalazł się dr inż. Artur Hłobaż z Pracowni Systemów Mobilnych naszego Wydziału.

Projekt ma interdyscyplinarny charakter i jest realizowany przy współpracy pracowników oraz studentów zarówno kierunków humanistycznych, jak i nauk ścisłych. Projekt wychodzi naprzeciw problemom w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością wzroku. Ograniczenia te dotyczą również obcowania ze sztuką. W ramach wspólnego projektu Wydział WFiIS ma udział m.in. w opracowaniu systemu do samodzielnego zwiedzania Muzeum Fabryki przez osoby z dysfunkcją wzroku. Aplikacja spełnia dwie funkcje: nawigacji oraz poznawczą. Funkcja nawigacji będzie podpowiadać, podobnie do nawigacji samochodowej, czy osoba niepełnosprawna ma pójść w prawo, czy w lewo. Nawigowanie możliwe będzie dzięki zainstalowanym w muzeum beaconach – czyli małym nadajnikom sygnałów radiowych, które komunikują się z telefonem. Rola poznawcza aplikacji polega na odsłuchiwaniu opisów audiodeskrypcyjnych dzieł sztuki. W powstanie aplikacji zaangażowany był student naszego Wydziału Damian Gałczyński, który realizował ją w ramach swojej pracy dyplomowej.

Otrzymany srebrny medal na targach INTARG jest pięknym uhonorowaniem współpracy międzywydziałowej i interdyscyplinarnej w realizacji projektów dla szeroko pojętego otoczenia gospodarczego, na które nasz Wydział kładzie szczególny nacisk – dodaje dr inż. Artur Hłobaż.

W ramach dalszej współpracy międzywydziałowej dr Piotr Milczarski i dr inż. Artur Hłobaż z Pracowni Systemów Mobilnych wraz z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym i Filologicznym we wrześniu tego roku złożyli wspólny wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu to „Wsparcie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie wykorzystania sieci połączeń komunikacji miejskiej w Łodzi, z uwzględnieniem aplikacji dotyczącej informacji lokalizacyjnych oraz zabytków architektury miejscowej.” Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu…

Więcej informacji: TUTAJ

MS Teams – dedykowane tła

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zajęcia odbywają się zdalnie. Uniwersytet Łódzki przygotował dla Państwa dedykowane tła, z których można korzystać podczas wideo rozmów w aplikacji Ms Teams. Ułatwią one organizację pracy w trybie zdalnym – tła są ujednolicone i wyglądają estetycznie. Zachęcamy do korzystania!

Pokoje Teams UŁ (kliknij i pobierz)

Krótka instrukcja korzystania:

Zmienianie tła spotkania aplikacji Teams:

 • Jeśli chcesz zmienić zawartość wyświetlaną w klipie wideo, możesz rozmyć tło lub całkowicie zastąpić obraz, który chcesz dodać.
 • Uwaga: Rozmycie lub zastąpienie tła może nie powodować widoczności poufnych informacji od innych uczestników spotkania.

Zmienianie tła przed rozpoczęciem spotkania

 • Podczas konfigurowania wideo i dźwięku przed dołączeniem do spotkania wybierz pozycję efekty tła  Ustawienia tła . Po prostu z prawej strony przełącznika mikrofonu. Opcje tła zostaną wyświetlone po prawej stronie.
 • Wybierz pozycję Rozmycie , aby rozmycie tło. Twój obraz będzie widoczny dobrze i wyraźnie, a wszystkie detale w tle zostaną subtelnie ukryte.
 • Możesz również zastąpić swoje tło jednym z podanych obrazów lub jednym z własnych potrzeb. Aby użyć własnego obrazu, wybierz pozycję Dodaj nowy , a następnie wybierz jeden z nich, aby przekazać go z komputera. Upewnij się, że to jest. JPG,. PNG lub. Plik BMP.
 • Nowe tło będzie zachowane we wszystkich spotkaniach i rozmowach, dopóki nie zostanie ponownie zmieniona.

Uwaga: Jeśli nie widzisz tej opcji w menu, funkcja może nie być jeszcze dostępna na urządzeniu.

Zmienianie tła podczas spotkania

 • Aby zmienić tło po dołączeniu do spotkania, przejdź do kontrolek spotkania i wybierz pozycję więcej akcji  Przycisk Więcej opcji > Pokaż efekty tła.
 • Wybierz pozycję Rozmycie , aby rozmycie tło, lub wybierz spośród dostępnych obrazów, aby je zamienić. Aby przekazać własny obraz, wybierz pozycję Dodaj nowy i wybierz pozycję a. JPG,. PNG lub. Plik BMP z komputera.
 • Możesz wyświetlić podgląd wybranego tła, aby sprawdzić, jak wygląda przed zastosowaniem.

 Uwagi:

 • Obecnie użytkownicy systemu Linux nie mogą korzystać z tej funkcji.

Efekty tła nie będą dostępne dla Ciebie, jeśli korzystasz z aplikacji Teams w zoptymalizowanej infrastrukturze wirtualnych (VDI, Virtual Desktop Infrastructure).

Wyjazdy Erasmus+ dla pracowników dydaktycznych

W związku z przyznaniem UŁ środków na realizację programu Erasmus+ mobilność studentów i pracowników KA 103 (kraje programu) na rok 2020/21 oraz zarządzeniem nr 167 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2), Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ zaprasza do udziału w kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy dydaktyczne/dydaktyczne połączone ze szkoleniem w roku 2020/21 w ramach programu Erasmus+ KA 103.

Zasady kwalifikacji, realizacji i finansowania zagranicznych wyjazdów nauczycieli akademickich UŁ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych połączonych z uczestnictwem w szkoleniu (STA+STT) w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ KA103 (kraje programu) w roku 2020/2021 podpisane przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ są dostępne na stronie BWZ UŁ.

Wykaz dokumentów wymaganych na etapie kwalifikacji (formularz zgłoszeniowy i Staff Mobility Agreement for Teaching lub Staff Mobility Agreement for Teaching and Training) oraz wykaz umów/porozumień międzyinstytucjonalnych dostępny na stronie BWZ UŁ.

W tym roku kwalifikacja pracowników UŁ trwa od 10 listopada 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku. 

Realizacja wyjazdów STA/STA+STT możliwa jest w okresie od 13 marca 2021 r. do 30 września 2021 r., po uzyskaniu indywidualnej zgody Rektora UŁ na wyjazd.

Tak jak co roku, kwalifikacja będzie miała miejsce na wydziałach, a protokoły wraz z kompletem dokumentów, listą osób objętych kwalifikacją i listą rankingową osób zakwalifikowanych będą przekazywane w wersji papierowej do p. Gabrieli Szkup z BWZ UŁ.

Wyjazdy STA i wyjazdy łączone (STA z STT) będą dofinansowane z budżetu Erasmus+ w 2020/21 na max. 5 dni pobytu i max. 1 dzień na podróż.

Dzienne stawki dofinansowania są następujące:

Grupa I – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 180 EURO/dzień.

Grupa II – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 160 EURO/dzień.

Grupa III – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – 140 EURO/dzień.

Stypendium zwolnione jest z opodatkowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2018 r.

 

Wnioski na wyjazdy w ramach Erasmus+ przyjmowane są w Dziekanacie WFiIS do 15 stycznia wnioski.

Wiadomość wygasa dnia 16.12.2020 r.

Akademia Telekomunikacji – Ericsson

 • Akademia Telekomunikacji odbędzie się 24-26.11 i jest dedykowana głównie studentom, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o pracy w telekomunikacji – technologiach, językach, podstawach działania sieci.
 • Wydarzenie odbędzie się w całości online, z obowiązkowymi zapisami.
 • Warsztaty zostały przygotowane przez praktyków oraz ekspertów Ericsson w swoich dziedzinach, z myślą by opowiedzieć więcej o tym, z czym się mierzą ale też co warto umieć.
 • Szczegółowy opis wydarzenia: TUTAJ
 • Wydarzenie Facebook
 • Zapisy TUTAJ

Wiadomość wygasa dnia 27.11.2020 r.

Biblioteka WFiIS zamknięta

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r. (Dz, U. 6 listopada poz. 1972) §6 e, biblioteki naukowe zostają zamknięte od 7 do 29 listopada 2020 r.

Wypożyczone książki będą automatycznie przedłużane, w sprawie pilnych wypożyczeń lub zwrotów książek prosimy o maila na adres: hanna.pietrasik@uni.lodz.pl 

Zamówienia nie są w tym okresie możliwe.

Wiadomość wygasa dnia 30.11.2020 r.

Roczne płatne stypendium w Niemczech 2021/22

Wolny Stan Bawarii zaprasza do składania wniosków o roczny program stypendialny na rok szkolny 2021/22 na Uniwersytecie Regensburg w Niemczech. Absolwenci Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy kwalifikują się do składania wniosków. Dofinansowanie przewidziane jest na studia podyplomowe (tj. magisterskie), zajęcia badawcze i studia doktoranckie w państwowych i państwowych placówkach szkolnictwa wyższego w Bawarii. Stypendia roczne mogą być przedłużane dwa razy na okres do 3 lat; stypendium wynosi 853 euro miesięcznie. Celem programu jest wspieranie współpracy naukowej i wymiany akademickiej pomiędzy Bawarią a Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.
Termin składania wniosków: 1 grudnia 2020. r.
Więcej informacji: TUTAJ

Wiadomość wygasa dnia 02.12.2020 r.

Testy językowe dla studentów I roku

Test diagnostyczny z języka obcego jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). Studium Języków Obcych organizuje test diagnostyczny z języka obcego, który jest dostępny na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania od dn. 2 listopada br. do 31 stycznia 2021 r. Po rozwiązaniu testu każdy student zobowiązany jest do  złożenia deklaracji wyboru języka dostępnej na platformie.

Deklaracje wyboru języka prosimy przesyłać na adres e-mail dziekanatu: dziekanat@fis.uni.lodz.pl do dnia 15.02.2021r.

List przewodni do studentów

Wiadomość wygasa dnia 16.1.2021 r.

Stypendia Santander Universidades

Wiadomość wygasa dnia 17.12.2020 r.