Roczne płatne stypendium w Niemczech 2021/22

Wolny Stan Bawarii zaprasza do składania wniosków o roczny program stypendialny na rok szkolny 2021/22 na Uniwersytecie Regensburg w Niemczech. Absolwenci Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy kwalifikują się do składania wniosków. Dofinansowanie przewidziane jest na studia podyplomowe (tj. magisterskie), zajęcia badawcze i studia doktoranckie w państwowych i państwowych placówkach szkolnictwa wyższego w Bawarii. Stypendia roczne mogą być przedłużane dwa razy na okres do 3 lat; stypendium wynosi 853 euro miesięcznie. Celem programu jest wspieranie współpracy naukowej i wymiany akademickiej pomiędzy Bawarią a Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.
Termin składania wniosków: 1 grudnia 2020. r.
Więcej informacji: TUTAJ

Wiadomość wygasa dnia 02.12.2020 r.