Biblioteka WFiIS zamknięta

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r. (Dz, U. 6 listopada poz. 1972) §6 e, biblioteki naukowe zostają zamknięte od 7 do 29 listopada 2020 r.

Od 30.11 będzie możliwe zamawianie książek z katalogu on-line BUŁ lub e-mailowo. Tak samo przedłużenia książek.

Jednocześnie istnieje możliwość skorzystania z usług on-line (skany artykułów z czasopism, fragmenty książek).

Odbiór i zwrot książek będzie możliwy po wcześniejszym umówieniu e-mailowo pod adresem  hanna.pietrasik@uni.lodz.pl

 

Wiadomość wygasa dnia 30.11.2020 r.